Od 2 lipca w Policji będą obowiązywać nowe zasady wybierania numerów telefonów

Od 2 lipca w Policji będą obowiązywać nowe zasady wybierania numerów telefonów

Od 2 lipca 2020 roku nastąpi zmiana numerów telefonów do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie i podległych jednostek. Dotychczasowy numer kierunkowy „12” zostanie zastąpiony wyróżnikiem MSWiA „47”. Następnie wybierzemy numer „83”, który w resortowej strefie numeracyjnej przyporządkowany jest Małopolsce.

Zmiana numeracji nastąpi w całym kraju i będzie dotyczyła wszystkich jednostek.

 

WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW DO SŁUŻB DYŻURNYCH KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KRAKOWIE I PODLEGŁYCH KOMISARIATÓW.

Nazwa jednostki

Docelowy numer telefonu służb dyżurnych jednostki Policji osiągalny
z sieci publicznych krajowych

Docelowy numer telefonu służb dyżurnych jednostki Policji osiągalny przez abonentów
z sieci publicznych międzynarodowych

KMP Kraków

47 83 52 908

48 47 83 52 908

KP I w Krakowie

47 83 52 914

48 47 83 52 914

KP II w Krakowie

47 83 52 915

48 47 83 52 915

KP III w Krakowie

47 83 52 912

48 47 83 52 912

KP IV w Krakowie

47 83 52 913

48 47 83 52 913

KP V W Krakowie

47 83 52 916

48 47 83 52 916

KP VI W Krakowie

47 83 52 917

48 47 83 52 917

KP VII W Krakowie

47 83 52 911

48 47 83 52 911

KP VIII w Krakowie

47 83 52 910

48 47 83 52 910