Kierownictwo

 • ant
  Komendant Komisariatu Policji VI w Krakowie
  Absolwent Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie   Przebieg służby: 1996 – 2003 Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie; 2003 – 2011 Komenda Miejska Policji w Krakowie; 2011 – 2017 Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy...
  więcej
 • ant
  Zastępca Komendanta Komisariatu Policji VI w Krakowie
  Absolwent Politechniki Krakowskiej oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie   Przebieg służby: 1999 – 2003 ówczesny Komisariat Policji Kraków Dębniki Łagiewniki; 2003 – 2016 Komisariat Policji V w Krakowie; 2016 – 2017 Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji V w Krakowie; 05 – 07. 2017...
  więcej
 • ant
  Zastępca Komendanta Komisariatu Policji VI w Krakowie
  AbsolwentAkademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie   Przebieg służby: 1998 – 2001 ówczesna Komenda Rejonowa Policji w Nowym Targu; 2001 – 2006 ówczesny Komisariat Policji Kraków Bronowice Zwierzyniec; 2006 – 2007 Komisariat Policji IV w...
  więcej