Unikaj zagrożeń

Projekt „Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie”, powstał jako odzew na zapotrzebowanie zgłaszane przez nauczycieli i rodziców, którzy dostrzegają problemy z jakimi spotykają się dzieci – już w Szkołach Podstawowych. 
      
Dzięki wsparciu i zaangażowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego udało nam się opracowań założenia projektu. Od samego początku w jego realizację jako partnerzy – oprócz Policji - włączyli się przedstawiciele Naukowej
i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Prowadzone działania edukacyjne i informacyjne związane z tematyką cyberzagrożeń, obejmują dzieci z klas czwartych, piątych i szóstych wszystkich Szkół Podstawowych województwa małopolskiego, a także nauczycieli pracujących z tymi uczniami, jak również ich rodziców.

 

W trakcie prowadzonych spotkań z dziećmi, Policjanci rozmawiają o tym:

 • Czym jest Internet i do czego służy?
 • Jak bezpiecznie korzystać z Internetu przy użyciu wyszukiwarek internetowych?
 • Jak korzystać i do czego służy poczta internetowa?
 • W jaki sposób używać / korzystać z czatów i komunikatorów internetowych.
 • Co to jest i jak działa internetowe forum?
 • Z jakimi zagrożeniami można się spotkać w sieci i jak się zachować w takiej sytuacji? Z kim się wtedy skontaktować?

W trakcie szkoleń dla nauczycieli i rodziców dowiedzą się oni o:

 • Zagrożeniach, z jakimi może się spotkać dziecko w Internecie
 • Prawnych aspektach bezpieczeństwa dzieci w Internecie
 • „Systemach” bezpieczeństwa obowiązujących w placówkach szkolnych
 • Wizerunku młodego internauty
 • Procedurach reagowania na sytuację związaną z pojawieniem się cyberzagrożeń w środowisku szkolnym – sposoby reagowania

W trakcie prowadzonych spotkań, prezentujemy dzieciom podstawowe mechanizmy funkcjonowania Internetu oraz propagujemy zasady bezpiecznego i efektywnego korzystania z sieci.

Na terenie Małopolski projekt jest realizowany przez blisko 100 przeszkolonych funkcjonariuszy Policji, którzy docelowo dotrą do wszystkich 1455 szkół podstawowych.